Journal Factor

User Login

Journal Detail

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi

Journal Id - JF3360

eISSN - 2602-4448

pISSN - 2602-4448

Impact Factor - Under Evalution    

Subject: Social Sciences

Website - Click To View Website

Publish By - Dr. Şahin Çetinkaya

Language - Türkçe-İngilizce

Published Year - 2017

specialization - Sosyal Bilimler Tarih-coğrafya-felsefe-ekonomi-güzel sanatlar-iletişim-yönetim bilimi-sosyoloji-psikoloji

Publish By - Dr. Şahin Çetinkaya

Description - Yılda 2 defa yayınlanan, hakemli akademik dergi