Journal Factor

User Login

Journal Detail

ULUSLARARASI AMİSOS DERGİSİ

Journal Id - JF2120

eISSN - 2587-2230

pISSN - 2587-2222

Impact Factor - Under Evalution    

Subject: Social Sciences

Website - Click To View Website

Publish By - Davut Yiğitpaşa

Language - Turkısh, English, Germany

Published Year - 2016

specialization - Sosyal Bilimler, Arkeoloji

Publish By - Davut Yiğitpaşa

Description - Aralık ve Haziran olmak üzere yılda iki sayı olarak şimdilik sanal ortamda yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi konu olarak, Paleoantropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Arkeometalurji, Arkeozooloji, Arkeobotanik, Bizans Sanatı, Osmanlı Sanatı, Nümizmatik, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Konservasyon, Müzecilik gibi sosyal bilimler alanlarındaki ana konular ile bunlarla ilgili, ilişkili veya yardımcı konuları ve bunlarla ilişkili yorum, yaklaşım ve kuramları kapsar. Dergi kapsamına uygun olarak bilimsel yenilik getiren, özgün araştırma ve yorum makaleleri, haberler, kazı raporları, ve kitap tanıtımlarını içerir.