Journal Factor

User Login

Journal Detail

Journal of Urban Academy

Journal Id - JF2119

eISSN - 2146-9229

pISSN - XXXX-XXXX

Impact Factor - Under Evalution    

Subject: Social Sciences

Website - Click To View Website

Publish By - Kent Akademisi

Language - Turkish, English

Published Year - 2008

specialization - Sosyal Bilimler

Publish By - Kent Akademisi

Description - Kent Akademisi (KA) Dergisi, kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, (mahalli idareler) yönetim bilimleri, hukuk, şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, istatistik, işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, siyasi tarih, din/ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, denizcilik, lojistik, motorlu taşıtlar, trafik, iletişim başta olmak üzere, edebiyat, türk dili, haberleşme, kişisel gelişim, insan kaynakları, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, savunma, sivil savunma, iç / dış güvenlik, kamu sağlığı, hastane yönetimi,gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul eden yılda dört kez yayınlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.