Journal Factor

User Login

Journal Detail

Journal of Eastern Anatolia Social Science Trends

Journal Id - JF2005

eISSN - 2564-7202

pISSN - XXXX-XXXX

Impact Factor - Under Evalution    

Subject: Social Sciences

Website - Click To View Website

Publish By - Ekrem Yaşar Akçay

Language - Turkish and English

Published Year - 2017

specialization - Social Science, Education, International Relations, Theology, Literature

Publish By - Ekrem Yaşar Akçay

Description - Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi (DASED) (Joural of East Anatolian Social Sciences Trends) (J-EAST), Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan hakemli online yayın yapan akademik bir dergidir. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, ekonometri, maliye, siyaset bilimi, sosyoloji, kamu yönetimi, psikoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, hukuk ve din bilimleri alanlarında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer verir.