Journal Factor

User Login

Journal Detail

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

eISSN - 2618-6349

pISSN - XXXX-XXXX

Impact Factor - Under Evalution    

Subject:

Website - Click To View Website

Publish By - Dergi Park Ulakbilim

Language - Türkçe

Published Year - 2017

specialization - Türk Dili ve Edebiyatı

Publish By - Dergi Park Ulakbilim

Description - Dergimiz Türk Dili ve Edebiyatı alanından akademik makaleleri yayımlamaktadır. Dergimiz Uluslararası hakemli bir dergidir.