Journal Factor

User Login

Journal Detail

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi

eISSN - 2587-0718

pISSN - 2149-7702

Impact Factor - Under Evalution    

Subject: Education

Website - Click To View Website

Publish By - Sabri Sidekli

Language - Turkish, English

Published Year - 2015

specialization - Education and social sciences

Publish By - Sabri Sidekli

Description - EKUAD dergisi 2015 tarihinde yayına geçmiş, kar amacı gütmeyen ve akademik çalışmaların yer aldığı uluslararası hakemli bir çevrimiçi yayın aracıdır. EKUAD dört ayda bir olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. EKUAD dergisi kuram ve uygulamalı akademik çalışmaları kapsamaktadır. EKUAD dergisi bünyesinde bilimsel çalışmalarınızı gönderebileceğiniz alanlar aşağıda belirtilmiştir. EKUAD Alanları Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomi ve Planlaması Eğitimde Drama Fen Eğitimi Matematik Eğitimi Müzik Eğitimi Öğretim Uygulamaları Okul Öncesi Eğitimi Sınıf Öğretmenliği Ölçme ve Değerlendirme Özel Eğitim Program ve Öğretim Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sanat Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkçe ve Okuma Yazma Öğretimi Yabancı Dil Eğitimi Meslek ve Teknik Eğitim Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Öğretmen Yetiştirme Eğitim Politikaları Eğitim Programları ve Öğretimi Fizik Eğitimi Biyoloji Eğitimi Kimya Eğitimi Resim İş Eğitimi Müzik Eğitimi Tarih Eğitimi Coğrafya Eğitimi Vatandaşlık Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Eğitim Psikolojisi Eğitim Sosyolojisi Eğitim Tarihi Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Sağlık Eğitimi Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Medya Okuryazarlığı Değerler Eğitimi